• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg

PROGRAMARE ONLINE

 

Creştinism Ortodox..com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet

Prin efortul membrilor fondatori și cu sprijinul enoriașilor Bisericii Sfântul Spiridon Vechi, în anul 2004 au fost demarate lucrările de construcție ale Așezământului socio-Medical Sfântul Spiridon Vechi.

Centrul Medical al Fundatiei s-a inființat cu scopul sprijinirii și acordării de protecție și asistență medicală în spiritul creștin promovat de Biserica Ortodoxă Română.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, clădirea a fost finalizată în cursul anului 2008 iar la sfârșitul aceluiași an au fost inființate cabinetele medicale pentru acordarea de asistență medicală in interesul tuturor categoriile de persoane (copii, adulți, vârstnici) dar și persoane dezavantajate din punct de vedere social.

În prezent, Centrul Medical Sfântul Spiridon Vechi, parte a Fundației Sfântul Spiridon Vechi, tratează lunar aproximativ 2500 de pacienți care suferă de afecțiuni ce au adresabilitate către numeroase specialități medicale: cardiologie, psihiatrie, medicină internă, ORL, oftalmologie, dermatologie, obstetrică-ginecologie, recuperare medicală, diabet, nutriție și boli metabolice, neurologie, alergologie, oncologie medicală, enodocrinologie, chirurgie generală, având colaborări încheiate cu 27 medici și 3 medici de familie cu aprox. 4000 pacienți pe liste.

Resursele financiare obținute de către Centrul Medical al Fundației Sfântul Spiridon Vechi care provin din contractul incheiat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, donații, sponsorizări și servicii cu plată, sunt utilizate în interesul pacienților, pentru îmbunătățirea continuă a activității medicale. Acest lucru se realizează prin achiziția de echipamente medicale noi, desfășurarea de activități didactice și de formare pentru medici, voluntari și persoane nevoiașe, cresterea numărului de servicii medicale prin cooptarea de medici colaboratori și dezvoltarea de noi departamente.

Toate veniturile realizate prin contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sunt utilizate pentru acoperirea cheltuilelilor cu salariile, plata utilităților, mentenanța echipamentelor, costuri cu medicamente și consumabile medicale și în scopuri umanitare.

Centrul socio-Medical Sfantul Spiridon Vechi, care și-a început activitatea efectiv în anul 2009, asigură furnizarea următoarelor tipuri de servicii pentru copii, adulți și familii defavorizate:

  1. Servicii medicale

Servicii medicale în regim ambulator în specialitățile: medicină de familie, obstetrică-ginecologie, medicină internă, diabet, nutriție și boli metabolice, cardiologie, ORL, dermatologie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie, endocrinologie, alergologie și imunologie clinică si oncologie medicală;

Recuperare medicala (fizioterapie, kinetoterapie și masaj terapeutic);

Ecografie, laborator clinic și servicii farmaceutice;

Spitalizare de zi în specialitatea diabet,nutriție și boli metabolice și oncologie medicală.

  1. Servicii sociale

Servicii medicale gratuite în specialitățile clinicii;

Servicii de îngrijire medicală pentru bătrâni bolnavi, singuri, alte persoane bolnave, membrii ai comunității cu domiciliul în apropierea centrului medical;

Sprijin material, constând în haine, incălțăminte, mancare provenite din donații, pentru copiii cu posibilități materiale reduse din cadrul Caselor de tip Familial Sfântul Spiridon Vechi;

Formare și educație în spiritul moralei creștin-ortodoxe.

………………………………………………………………………………………………………..

Sprijinul este acordat în baza cererilor adresate în scris Fundației Sfântul Spiridon Vechi, în funcție de veniturile realizate și buget, în ordinea înregistrării cererilor și/sau a priorității cazului.

Până în prezent a fost amenajat întreg interiorul așezământului, a fost asigurat mobilierul necesar şi au fost dotate cu echipamente medicale o mare parte din cabinetele medicale din structura așezământului.

Pentru ca Centrul Medical să-și poată desfășura în continuare activitatea medicală, se fac eforturi pentru strângerea/accesarea de fonduri, în vederea achiziționării și dotării clinicii cu echipamente medicale întrucât numărul de pacienți a crescut și există o cerere de lărgire a numărului de servicii medicale oferite.

 

NECESAR ECHIPAMENTE MEDICALE

 

 

Nr.crt.

 

Aparatura medicală

Specialitate medicală

1

Spirometru

Alergologie

2

Defibrilator manual cu padele si monitor

Cardiologie

3

Electrocardiograf

Cardiologie

4

Sistem de testare la efort cu bandă/bicicleta

Cardiologie

5

Ecograf Doppler color/Aplicatie Elastograma

Cardiologie/Endocrinologie

6

Aspirator de fum

Dermatologie

7

Glucometru

Diabet si Nutritie

8

Osteodensitometru achilian

Endocrinologie

9

Stetoscop

Endocrinologie

10

Videocolposcop

Obstetrică-Ginecologie

11

Masa ginecologica

Obstetrică-Ginecologie

12

Ecograf 4D, Doppler Color

Ginecologie/ Medicina Interna

13

Pulsoximetru

Medicina interna

14

Electrocauter

Obstetrică -ginecologie

15

Trusa de obstructie cai lacrimale

Oftalmologie

16

Camp vizual computerizat

Oftalmologie

17

Tonometru computerizat noncontact

Oftalmologie

18

Ecograf ocular

Oftalmologie

19

Lensmetru

Oftalmologie

20

Aspirator chirurgical

ORL

21

Audiometru cu casti

ORL

22

Lampa frontala

ORL

23

Impedansmentru

ORL

24

Endoscop/Fibroscop

ORL

25

Ochelari Frenzel

ORL/Neurologie

26

Combina tratament fizioterapie

Recuperare medicală