Skip to content

Prezentarea clinicii

Centrul Medical Sfântul Spiridon Vechi, situat în inima Bucureștiului, reprezintă un pilon important în cadrul comunității, oferind o gamă largă de servicii medicale și sociale. Fondat în 2004 cu sprijinul enoriașilor Bisericii Sfântul Spiridon Vechi, acest centru a fost creat pentru a oferi asistență medicală de calitate, într-un cadru ce păstrează valorile creștin-ortodoxe.

De la finalizarea clădirii în 2008, centrul a crescut constant, devenind un reper în serviciile medicale ambulatorii pentru toate categoriile de pacienți – copii, adulți, vârstnici, inclusiv persoanele dezavantajate social. Acum, Centrul tratează lunar aproximativ 3000 de pacienți, având colaborări cu peste 20 de medici specialiști și 3 medici de familie, acoperind o varietate de specialități medicale precum:

Cardiologie, Psihiatrie, Medicină internă, Medicină de familie, ORL, Oftalmologie, Dermatologie, Obstetrică-ginecologie, Recuperare medicală, Diabet, nutriție și boli metabolice, Neurologie, Alergologie, Oncologie medicală, Endocrinologie, Chirurgie generală

Prezentarea clinicii

Resursele financiare, obținute prin contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, donații, sponsorizări și servicii cu plată, sunt reinvestite constant în îmbunătățirea calității actului medical. Acest lucru include achiziția de echipamente medicale de ultimă generație, desfășurarea de activități didactice și de formare pentru medici și voluntari, precum și dezvoltarea de noi departamente și servicii medicale.

Centrul oferă o varietate de servicii medicale în regim ambulatoriu, de la medicină de familie la specialități precum obstetrică-ginecologie, cardiologie, ORL, dermatologie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie, endocrinologie și oncologie medicală. De asemenea, se pune un accent deosebit pe recuperarea medicală, oferind servicii de fizioterapie, kinetoterapie și masaj terapeutic, precum și servicii de ecografie și analize medicale.

Prezentarea clinicii
Prezentarea clinicii

Responsabilitate socială 

 

Pe lângă serviciile medicale, Centrul Sfântul Spiridon Vechi oferă și servicii sociale, ajutând copiii, adulții și familiile defavorizate. Acestea includ îngrijire medicală gratuită, sprijin material sub formă de haine, încălțăminte și mâncare, precum și educație și formare în spiritul moralei creștin-ortodoxe.

Pentru a asigura continuitatea și extinderea activității medicale, Centrul Sfântul Spiridon Vechi continuă să strângă fonduri și să acceseze resurse pentru achiziția și dotarea cu echipamente medicale moderne. Eforturile constante de modernizare și extindere a serviciilor reflectă angajamentul centrului de a răspunde nevoilor în creștere ale pacienților și comunității.